Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<ROOT> ...základ mocniny... <OF> ...výraz... </ROOT>
párová značka sloužící pro zápis libovolné odmocniny z výrazu bsaženého uvnitř prvku
<ROW>...řádek_matice <ITEM> ...</ROW>
párová značka definující řádek matice <ARRAY>; ROW musí obsahovat alespoň jeden prvek <ITEM>; koncová značka nemusí být uvedena
<SAMP> ... </SAMP>
příklad (výstupy programů, apod.)