Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<Q> ... </Q>
párová značka identifikující krátký citát (typicky v uvozovkách)

!prvek není standardizován