Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<P nowrap align=[left | right | center | justify]>
...text odstavce...
</P>
párová značka která zahajuje nový odstavec textu, který je automaticky zalamován mezi okraje okna a před nějž se automaticky vkládá mezera o výšce zhruba půlřádku
nowrap zakazuje lámání řádků uvnitř odstavce (povoluje jen místa, kde je lámání vynuceno <BR>
align ovlivňuje uspořádání odstavce:
left řádky se zarovnávají s levým okrajem (implicitní hodnota)
right řádky se zarovnávají k pravému okraji
center řádky budou vycentrované uprostřed
none bez zarovnání
justify řádky budou zarovnány s oběma okraji<PARAM name=název_parametru value=hodnota_parametru>
nepárová značka, definující hodnotu jednoho konkrétního parametru apletu; prvek PARAM se smí vyskytnout pouze uvnitř kontejneru <APPLET>...</APPLET>
name název parametru apletu
value hodnota pro parametr<PERSON> ... </PERSON>
párová značka vymezující jméno osoby (pro automatickou identifikaci)
!prvek není standardizován
<PRE clear=[left | right | all] width=šířka bloku>
...předformátovaný text...
</PRE>
párová značka pro text, který má být zobrazen přesně tak, jak je napsán (včetně všech mezer, tabulátorů a nových řádků); je zobrazován fontem s konstantní šířkou znaku; v předformátovaném textu se smí použít pouze hyperlinky a frázové prvky; příkazy definující formátování textu nesmí být použity
clear způsob obtékání obrázků:
left obtékány budou pouze obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou pouze obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky
width šířka bloku - maximální počet znaků v řádku