Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<NOBR> ... </NOBR>
uvnitř tohoto prvku nebude text automaticky zalamován podle šířky okna prohlížeče; je nutno vyznačit pomocí značky <WBR> kde řádky zalomit lze
<NOFRAMES>
...tělo dokumentu...
</NOFRAMES>
párová značka obsahující HTML dokument, který je zobrazen v prohlížečích neumějících zpracovávat rámce při použití dělení obrazovky příkazem <FRAMESET>

!prvek není standardizován
<NOTE class=třída src="url_grafiky">
...text_poznámky...
</NOTE>
párová značka sloužící ke vpisování poznámek a upozornění přímo do textu; poznámky jsou zpravidla zobrazeny se širokým levým okrajem, který v místě začátku obsahuje implicitní grafickou symboliku, kterou lze nahradit vlastním grafickým prvkem
class označuje třídu poznámky:
note poznámka
caution upozornění
warning varování
src URL grafiky, kterou má být realizována symbolika poznámky