Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<U> ... </U>
podtržené písmo
<UL type=[disk | circle | square] dingbat="znak_odrážky" src="url_grafiky" plain compact wrap=[vert | horiz] align=[center | left | right | justify] clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</UL>
párová značka vymezující neuspořádaný seznam; prvek <UL> musí obsahovat alespoň jeden prvek <LH> nebo <LI>
type vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
disk plné tečky (implicitní)
circle prázdná kolečka
square čtverečky
dingbat znak použitý jako symbol zahajující položky seznamu
src URL grafiky, která bude použita jako symbol zahajující položky seznamu
plain bez úvodních symbolů před položkami seznamu
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
wrap požadavek na vícesloupcové provedení seznamu (předpoklad, že položky jsou krátké)
vert uspořádání položek po sloupcích
horiz uspořádání položek po řádcích
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu