Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<! [--text_komentáře_1--] [--text_komentáře_2--] ... >
komentář je text, který přímo s obsahem HTML dokumentu nesouvisí a při zpracování prohlížečem je ignorován; kromě komentování částí dokumentu může mít i jiný specifický účel, jako např.:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML v.m//EN"> - oficiální identifikace HTML dokumentu
<!--#příkaz parametr=hodnota parametr=hodnota ... --> - příkaz pro server (serverem vkládané vsuvky - server nahradí tyto příkazy v těle dokumentu částmi HTML textu):
#echo var="proměnná" - nahradí vsuvku hodnotou proměnné (LAST_MODIFIED, DOCUMENT_NAME, DOCUMENT_URL, QUERY_STRING_UNESCAPED, DATE_LOCAL, DATE_GMT, ...)
#exec cgi="program" - nahradí vsuvku výstupem spuštěného programu nebo scriptu
#exec cmd="příkaz" - nahradí vsuvku výstupem příkazu standardního interpretu příkazů (shellu)
#size file="soubor" - nahradí vsuvku údajem o velikosti zadaného souboru
#flastmod file="soubor" - nahradí vsuvku dobou poslední modifikace zadaného souboru
#include file="soubor" - nahradí vsuvku obsahem souboru
#include virtual="url" - nahradí vsuvku obecným URL