Popis príkazov jazyka HTML
<< hlavná stránka >>

<DD> ...vysvětlení pojmu... </DD>
párová značka obshující definici pojmu v seznamu definic; v <DL> seznamu musí prvku <DD> předcházet alespoň jeden prvek <DT>.
<DDOT> proměnná </DDOT>
dvě tečky; proměnná s dvěma tečkami nad
<DEL> ... </DEL>
párová značka definující vypuštěný text (např. v právnických dokumentech)
!prvek není standardizován
<DFN> ... </DFN>
definice termínu
<DIR align=[center | left | right | justify] compact>
...položky_seznamu...
</DIR>
párová značka vymezující neuspořádaný seznam obsahující oddělené jednořádkové položky; prvek DIR musí obsahovat nejméně jeden LI prvek definující položku seznamu; DIR je zastaralý prvek, který je postupně nahrazován konstrukcí <UL plain>; značka nebude v budoucnu podporována
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)<DIV class=chapter nowrap align=[ left | right | center | justify]>

...logická část textu...
</DIV>
párová značka sloužící k logickému členění textu na části
class chapter označuje logickou část "kapitola" textu
nowrap zakazuje lámání textu uvnitř textu s výjimkou vynuceného přechodu na novou řádku příkazem <BR>
align určuje způsob zarovnávání textu
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)<DL compact clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</DL>
párová značka vymezující specifický typ seznamu; každá jeho položka se skládá ze dvou částí: pojmu uvedeného značkou <DT> a vysvětlení pojmu uvedeného značkou <DD>
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu
<DOT> proměnná </DOT>
tečka; proměnná s tečkou nad
<DT> ...pojem... </DT>
párová značka obsahující oddělený pojem v seznamu definic